Görme Engelliler



Derslik Sayısı: 40
Öğretmen Sayısı: 50
Öğrenci Sayısı: 1107